Dzieci są wrażliwe i otwarte na świat dźwięków. Uwielbiają zabawy w rytmie muzyki, taniec, śpiew oraz grę na instrumentach muzycznych. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające w naszym przedszkolu odpowiadają dziecięcej potrzebie obcowania z muzyką jako formą sztuki, rozrywki oraz relaksu. Poprzez edukację muzyczną pomagamy dzieciom czerpać z muzyki radość, emocje, wrażenia estetyczne. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny dla prawidłowego rozwoju, ale także atrakcyjny i przyjemny. Zajęcia rytmiczne planujemy tak, aby zaskakiwały i zachęcały dzieci do aktywnego udziału. Spotkania z muzyką mają na celu wzbudzenie zainteresowania u dzieci, zaangażowanie ich w przebieg zajęć, wprowadzenie w stan szczególnego napięcia i w ten sposób wywołanie intensywnych, pozytywnych przeżyć. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, instrumenty perkusyjne i melodyczne.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są przez panią Beatę Mintę i panią Ewę Jóźwiak