W naszym przedszkolu religię prowadzi ks. Marcin Andrzejewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  Katecheza odbywa się we wszystkich grupach wiekowych, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, zajęcia trwają do 30 min.
Metody pracy z dziećmi dostosowane są do ich możliwości percepcyjnych, katechizacja odbywa się głównie poprzez śpiew, rozmowy, taniec.