• 5:30-8:10 Zabawy swobodne, konstrukcyjne stolikowe, rozmowy indywidualne z dziećmi, praca indywidualna wg programu wspierania i korygowania rozwoju.
 • 8:10-8:20 Czynności higieniczne przed śniadaniem.
 • 8:20-8:50 Śniadanie.
 • 8:50-9:00 Poranne zajęcia ruchowe.
 • 9:00-9:30 Zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej.
 • 9:30-10:00 Zabawy swobodne/zajęcia dodatkowe.
 • 10:00-10:10 Czynności higieniczne przed II śniadaniem.
 • 10:10-10:20 II śniadanie.
 • 10:20-11:30 Spacer lub zabawy na placu zabaw.
 • 11:30-11:40 Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.
 • 11:40-12:10 Obiad.
 • 12:10-12:45 Relaks/czytanie bajki przez nauczycielkę lub słuchanie bajek.
 • 12:45-14:00 Zabawy stolikowe.
 • 14:00-14:15 Podwieczorek.
 • 14:15-14:45 Zajęcia kreatywne rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarno-zdrowotne, przyrodnicze, czytanie bajek).
 • 14:45-16:30 Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu.