Psycholog obserwuje i analizuje zachowanie dziecka w grupie oraz opracowuje diagnozę psychologiczną. Prowadzi również indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Na spotkaniach z rodzicami przekazuje zebrane informacje oraz udziela odpowiednich porad i konsultacji.