Przedszkolne Koło Caritas prowadzi zbiórkę fantów na loterię, która zorganizowana zostanie podczas festynu w Domu Dziecka “Słoneczna Przystań” CAG w Kołdrąbiu. Dochód z loterii przeznaczony będzie na wypoczynek letni dla wychowanków domu dziecka. Termin zbiórki: 16.05. – 7.06.2024.

Termin trwania akcji: październik 2023

Zachęcamy całą naszą społeczność przedszkolną do włączenia się w ogólnopolską akcję Caritas “Kolega-koledze”.
Ma ona na celu zebranie artykułów szkolnych, m.in. zeszytów, bloków, długopisów, ołówków, kredek, piórników itp. dla dzieci z Syrii i Libanu. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji lub nie mają jej w ogóle.
Z ofiarowanych przyborów przygotowane zostaną wyprawki szkolne, które pozwolą na zminimalizowanie problemów edukacyjnych.
Zebrane artykuły za pośrednictwem Caritas Polska przekazane będą transportem lotniczym do Libanu.
Artykuły szkolne można wrzucać do pojemnika ustawionego na przedszkolnym korytarzu, obok sali Grupy Czerwonej.
Liczymy na Wasze wsparcie 🧡