Logopeda prowadzi zajęcia grupowe, które obejmują: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną. Logopeda prowadzi także indywidualną terapię logopedyczną.