Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu skupiają się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci poprzez interakcję, zabawę i kreatywne metody. Obejmują śpiewanie piosenek, gry językowe, opowiadanie bajek, korzystanie z kolorowych materiałów edukacyjnych oraz angażowanie w proste dialogi. Zajęcia prowadzone są w pozytywnej atmosferze sprzyjającej naturalnemu przyswajaniu języka. Angielski w naszym przedszkolu ma formę zabawy połączonej z nieświadomym uczeniem się. Taka nauka nie jest nużąca, a dziecko czerpie radość z wykonywanych czynności. Budowanie sprzyjającej atmosfery powoduje, że nowe słowa, wyrażenia i zwroty pozostają w umysłach dzieci na dłużej. Przedszkolaki uwielbiają elementy zaskoczenia, niewiedzy, samodzielnego dochodzenia do odkrywania nieznanego. Taką możliwość dają im nasze zajęcia językowe. A co najważniejsze, to one same decydują o wielu sprawach – mają czynny udział w to, jak wyglądają zajęcia. Atrakcyjniejsza zabawa jest przez nich powtarzana wielokrotnie, ta która nie do końca jest zaciekawiająca – pomijana.
Zajęcia prowadzone są przez panią Monikę Cichomską dwa razy w tygodniu w grupach maksymalnie 12 osobowych. W młodszych grupach trwają 20 minut, a w zerówce 30 minut.