Grupa Czerwona liczy 21 dzieci, wśród których jest 8 chłopców i 13 dziewczynek w wieku 4,5-5 lat.
Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola. Są ciekawe świata, otwarte, pogodne, aktywnie uczestniczą podczas zajęć i zabaw. Są niezwykle zgraną grupą. Wzajemnie sobie pomagają i troszczą się o siebie. Chętnie uczą się nowych wierszy i piosenek. Uwielbiają ćwiczenia gimnastyczne, każdego dnia spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu, podczas spacerów lub na placu zabaw, gdzie mają okazję rozładować ogromne pokłady drzemiącej w nich energii.
Grupą opiekują się dwie nauczycielki: mgr Ewa Józwiak i mgr Beata Minta – nauczycielki i instruktorki rytmiki, które podążając za ogromnym potencjałem grupy prowadzą cotygodniowe zajęcia rytmiczne. Podczas starannie dobranych zabaw dzieci wdrażane są do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki, kształtuje się w nich wrażliwość na muzykę jako dziedzinę sztuki i formę wartościowego relaksu.
Pani Ewa- arteterapeutka i promotor zdrowia każdego dnia przypomina dzieciom, w jaki sposób powinny dbać o swoje zdrowie, higienę życia i dobrą kondycję. Podczas codziennych zajęć tłumaczy potrzebę picia wody, racjonalnego odżywiania się oraz ruchu na świeżym powietrzu. W Grupie Czerwonej uczymy się zasad higieny osobistej oraz dbania o prawidłową postawę ciała podczas posiłków i zajęć stolikowych. Przyzwyczajamy dzieci do częstego mycia rąk .
Pani Beata – pedagog specjalny i logopeda – dzięki zabawom językowym, zajęciom z logo rytmiki oraz codziennej gimnastyce buzi i języka dba o sprawność artykulacyjną i prawidłową wymowę naszych starszaków.
Podstawę działalności grupy stanowi zabawa, dzięki której dzieci zdobywają wiadomości, doświadczenia, umiejętności, sprawności. Z wiarą we własne możliwości bez trudu pokonują wszelkie napotkane trudności. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach zawsze gościł uśmiech.