W naszym przedszkolu trwa Tydzień Dobra. Każdy dzień tygodnia obfituje w wydarzenia związane z pomaganiem, obdarowywaniem i czynieniem dobra. Kolejną okazją do dzielenia się dobrem był wczorajszy bieg zorganizowany na Jeziorem Winiary przez Przedszkolne Koło Caritas pod hasłem „Podaj dobre serce”.

Świeżo upieczeni młodzi wolontariusze zaprosili do sztafety „Podaj dobre serce” swoich rodziców, kadrę przedszkola, a także wolontariuszy Caritas ze szkół podstawowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.
Podczas tegorocznego Dnia Dobra podkreślamy, że jesteśmy Obdarowani. Obdarowani talentami, umiejętnościami, ale też radością wspólnego tworzenia, spędzania razem czasu, dzielenia się doświadczeniami. „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia” – odśpiewali na początku uczestnicy biegu. Po krótkiej rozgrzewce poszczególne grupy sztafety udały się na wyznaczone miejsca startu. Bieg rozpoczęła grupa wolontariuszy – przedszkolaków. Tradycyjną pałeczkę zastąpiło papierowe serce będące symbolem dobra, miłości wspierającej i udzielającej pomocy. Dobro rośnie, gdy podajemy je dalej. Tak też było z sercem, które w miarę przekazywania kolejnym grupom powiększało się.
Przedszkolaki po przebiegnięciu pierwszego odcinka sztafety przekazali serce wolontariuszom szkół podstawowych, a następnie młodzież rodzicom z przedszkola. Ostatni odcinek sztafety pokonała dyrekcja i kadra przedszkola. Wszyscy biegli jak na skrzydłach, a po okrążeniu jeziora wspólnie spotkali się na mecie.
Przesłaniem tego biegu było podkreślenie roli ciągłości i współpracy międzypokoleniowej w pomaganiu. Dobro, które otrzymujemy jesteśmy zobowiązani przekazać dalej, a wtedy zatoczy krąg i wróci do nas.

Tekst i zdjęcia: Marta Knaź- Nowak