Dzień Dobra to radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna radosne świętowanie od Niedzieli Miłosierdzia (7.04.), która jest patronalnym świętem Caritas. Przez cały kolejny tydzień w naszych placówkach, wspólnotach odbywać się będą wydarzenia, spotkania poprzez które chcemy pokazać, jak wiele dobra jest w nas.
Centralne wydarzenie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się w poniedziałek 8.04. i związane będzie z uroczystą inauguracją Przedszkolnego Koła Caritas, które powołane zostanie w Niepublicznym Przedszkolu „Orzełki” prowadzonym przez Caritas. Będzie to pierwsze Przedszkolne Koło Caritas działające w naszej archidiecezji.

– Nie ma lepszej okazji do zainaugurowania nowej Wspólnoty Caritas, jak tuż po Niedzieli Miłosierdzia i przed Dniem Dobra. To bowiem czas, w którym szczególnie doceniamy dobro płynące z naszych serc i akcentujemy radość, jaką daje niesienie pomocy innym. Nasze przedszkolaki wiedzą, jak ważne jest pomaganie i zawsze chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Chcemy pielęgnować to dzieło, uwrażliwiać od najmłodszych lat na potrzeby osób ubogich, schorowanych, starszych i kształtować już od dziecka postawę miłosierdzia – mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Marcin Andrzejewski.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Caritas na os. Orła Białego 20 w Gnieźnie w poniedziałek 8.04.2024 r. Wstępem do tego wydarzenia będzie przedstawienie krótkiej prezentacji o dziecięcym  wolontariacie i misji Przedszkolnego Koła Caritas. Nasi najmłodsi wolontariusze złożą uroczyste ślubowanie i zaprezentują część artystyczną o tematyce pomagania. W uroczystości wezmą udział zaproszeni goście – przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas i Parafialnego Zespołu Caritas, którzy zaświadczą o tym, że pomagać można w każdym wieku od przedszkola, poprzez lata szkolne, dorosłość i wiek senioralny.

Centralnej uroczystości towarzyszyć będą także inne wydarzenia związane z promowaniem wolontariatu i dzielenia się dobrem:
– 2.04.2024 r. ogłoszenie konkursu plastycznego pt. “Lubię Pomagać”,
– 10.04.2024 r. godz. 17:00 sztafeta nad jeziorem “Winiary” organizowana pod hasłem “Podaj Dobre Serce” z udziałem naszych przedszkolnych wolontariuszy i ich opiekunów,
– 11.04.2024 r. godz. 9:00 zajęcia dla dzieci dotyczące pomocy drugiemu człowiekowi
– 12.04.2024 r. godz. 11:00 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Zachęcamy rodziców do aktywnego włączenia się w obchody, wspólnego świętowania i współpracy. Chętni rodzice z każdej grupy mogą zapisać się u wychowawców jako wolontariusze.
Szczegóły wydarzeń znajdziecie Państwo na plakatach oraz w zakładce “ogłoszenia”.