• 5.30-8.10 Zabawy swobodne, konstrukcyjne stolikowe, rozmowy indywidualne z dziećmi, praca indywidualna wg programu wspierania i korygowania rozwoju.
 • 8.10-8.20 Czynności higieniczne przed śniadaniem.
 • 8.20-8.50 Śniadanie.
 • 8.50-9.00 Poranne zajęcia ruchowe.
 • 9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej.
 • 9.30-10.00 Zabawy swobodne/zajęcia dodatkowe.
 • 10.00-10.10 Czynności higieniczne przed II śniadaniem.
 • 10.10-10.20 II śniadanie.
 • 10.20-11.30 Spacer lub zabawy na placu zabaw.
 • 11.30-11.40 Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.
 • 11.40-12.10 Obiad.
 • 12.10-12.45 Relaks/czytanie bajki przez nauczycielkę lub słuchanie bajek.
 • 12.45-14.00 Zabawy stolikowe.
 • 14.00-14.15 Podwieczorek.
 • 14.15-14.45 Zajęcia kreatywne rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarno-zdrowotne, przyrodnicze, czytanie bajek).
 • 14.45-16.30 Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu.