Dyrektor Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Krzysztof Stawski

Dyrektor